Start
De Kracht van Geur
Lichaamsgericht
Water
WATSUŽ
HEALING DANCEŽ
WATERDANCEŽ
PTSS
The People's Voice
YouTube filmpjes
Contact
Certificaten
Favoriete Sites

Wij zijn meer dan alleen ons lichaam. We hebben ons denken en onze emoties/gevoelens. Tegenwoordig leven we meer vanuit ons denken. Door onze mentale afstemming kunnen er problemen ontstaan wanneer we ons lichaam en onze gevoelens vergeten. We leven meer vanuit ons hoofd dan vanuit ons hart. De balans hierin is bij velen zoek.

Bij chronische stress raakt de herstelfunctie van ons zenuwstelsel inactief. Het gevolg is dat we niet meer herstellen van dagelijkse inspanningen met alle gevolgen van dien: een breed scala aan fysieke, mentale en emotionele problemen. (overbelasting, burnout, depressie en ziekte).
Voor ons herstel is opnieuw contact maken met ons lichaam heel erg belangrijk. Terug komen bij je gevoel, bij je hart, is essentieel. Daar hebben we soms een steuntje bij nodig.

Het water is hierbij het helpende element! Het water ondersteunt het hele proces van voelen, ervaren en gewaarworden. Hoe adem je? Adem je hoog in je borstkas ( bij veel stress) of laag in je buik? Voelt je lichaam strak, stijf en gespannen of soepel en zacht?
Daarnaast activeert de waterdruk het voor ons zo belangrijke herstelsysteem!

In het warme water, te samen met de bewegingen en aanrakingen, is het mogelijk om op een vriendelijke manier met je lichaam in contact te komen. Je wordt je bewust van gevoelens, emoties en eventuele blokkades en je kan deze in het warme water ruimte geven en loslaten .
Dieper liggende problemen zoals psychische conflicten, traumatische ervaringen, onvervulde behoeften en pijnlijke confrontatie met jezelf, kunnen worden omgezet in zingeving en plezier. (en je verbonden voelen met anderen.)